1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “poliitika”) kehtib isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta veebilehel devin.ee (edaspidi “veebileht”) Aariber OÜ (registrikood: 10977776, asukoht: Koidu tee 4, Kelvingi küla Viimsi vald Harju maakond 74001) poolt.

1.2. Käesolev poliitika selgitab, millist tüüpi isikuandmeid kogutakse, kuidas neid töödeldakse, millistel eesmärkidel neid kasutatakse ning millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.

1.3. Veebilehe kasutamine tähendab kasutaja nõusolekut käesoleva poliitika tingimustega.

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Aariber OÜ võib koguda järgmisi isikuandmeid kasutaja poolt:

  • Nimi
  • Aadress
  • E-posti aadress
  • Telefoninumber

2.2. Isikuandmeid kogutakse kasutaja poolt vabatahtlikult, näiteks tellimuse esitamisel või veebilehe kontaktivormi kaudu.

2.3. Isikuandmete töötlemise eesmärk on võimaldada kasutajal teha ostusid, täita tellimusi, pakkuda kliendituge, teavitada uudistest ja pakkumistest ning täita seaduslikke kohustusi.

2.4. Aariber OÜ võib jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult seaduses sätestatud juhtudel või kasutaja nõusolekul.

  1. Isikuandmete säilitamine ja kaitse

3.1. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seadused nõuavad teisiti.

3.2. Aariber OÜ rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, muutmise või avalikustamise eest.

  1. Kasutaja õigused

4.1. Kasutajal on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, parandada ebatäpsusi, piirata töötlemist või nõuda isikuandmete kustutamist, välja arvatud juhul, kui seadused sätestavad teisiti.

4.2. Kasutaja võib igal ajal võtta tagasi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning piirata või keelata nende kasutamist turunduseesmärkidel.

4.3. Kasutaja saab oma õigusi kasutada, esitades vastava taotluse Aariber OÜ-le e-posti teel aadressil devin@devin.ee.

  1. Küpsised (Cookies)

5.1. Veebileht võib kasutada küpsiseid, et parandada kasutajakogemust, jälgida veebilehe külastatavust ning pakkuda isikupärastatud sisu.

5.2. Kasutaja võib küpsiste kasutamise keelata oma veebilehitseja seadetes, kuid see võib mõjutada veebilehe mõningaid funktsioone ja teenuseid.

  1. Muudatused privaatsuspoliitikas

6.1. Aariber OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevas poliitikas. Uuendatud versioonid jõustuvad alates nende avaldamisest veebilehel.

  1. Kontaktandmed

7.1. Küsimuste või murede korral seoses privaatsuspoliitikaga võib kasutaja võtta ühendust Aariber OÜ-ga järgmistel kontaktandmetel:

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates selle avaldamisest ja asendab kõik varasemad kokkulepped või poliitikad seoses isikuandmete töötlemisega veebilehel devin.ee.